Přeskočit na hlavní menu Přeskočit na obsah
Přeskočit navrch stránky Přeskočit na konec obsahu

Základní a mateřská škola

Přístavba mateřské školy

 

Image

„V roce 2017 proběhne rekonstrukce objektu mateřské školy v obci Trnava. Jedná se o přestavbu stávajícího objektu a přístavbu druhého nadzemního podlaží, kde vznikne nová třida. Dojde k úpravě budovy z hlediska vstupů a úniků, a k úpravě stávající třídy v přízemí v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o bezbariérovosti staveb. Cílem projektu je zvýšení nedostatečné kapacity mateřské školy v obci Trnava a vytvoření inkluzivního zařízení, které přijímá všechny děti bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, rodinnou konstelaci, postižení, rasu, příslušnost k menšině a vzdělává je individuálně podle jejich potřeb. Na projekt byla poskytnuta podpora ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu.“