Přeskočit na hlavní menu Přeskočit na obsah
Přeskočit navrch stránky Přeskočit na konec obsahu

Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Horácko

Datum: 27.05.2020
Autor: EWORKS.sk

Pozvánka 

P O Z V Á N K A

na valnou hromadu Horácka - ekologického mikroregionu, 675 03 Budišov 360, IČ: 687 31 990

Valná hromada se koná v pátek dne 12. 6. 2020 v 17.00 hodin v Pozďatíně, v budově AGRO ŠKOLY – Pozďatín 83 (samota u silnice ve směru na Pyšel)

Program valné hromady:

  • 16.50 – 17.00 hodin příjezd
  • 17.10 hodin zahájení, přivítání hostů a všech přítomných, informace o programu valné hromady
  • 17.20 – 18.00 hodin vystoupení hostů: Hana Žáková – senátorka, RNDr. Jan Břížďala - pan Pavel Gregor – jednatel společnosti ESKO-T, Třebíč, pan Pavel Kosak – zástupce firmy Galileo Corporation s.r.o , pan Jan Sedláček zástupce firmy MATRIGO s.r.o.
  • 18.00 hodin 1. Volba orgánů valné hromady: • mandátové komise a komise pro přípravu usnesení, • zapisovatele a ověřovatele zápisu. 2. Oznámení o změně ve vedení Horácka – ekologického mikroregionu 3. Přijetí obce Horní Heřmanice za členy Horácka – Ekologického Mikroregionu 4. Zpráva o činnosti rady a realizovaných akcích za rok 2019 přednese – Hana Žáková. 5. Finanční zpráva o výsledku hospodaření v roce 2019 přednese – Miroslava Hortová, účetní. 6. Projednání a schválení Zprávy z přezkumu hospodaření za rok 2019 přednese – Miroslava Hortová, účetní. 7. Zpráva revizní a kontrolní komise za rok 2019 přednese – Mgr. Martina Brestovská, členka revizní a kontrolní komise. 8. Schválení konečné úpravy rozpočtu za rok 2019. 9. Schválení rozpočtu na rok 2020. 10. Návrh majetku na vyřazení 11. Městys Budišov - parkoviště 12. Projednání a schválení podání žádosti o nadační příspěvek na rozvoj regionu do grantového programu Nadace ČEZ na rok 2020. 13. Projednání žádosti Sboru dobrovolných hasičů obce Rohy 14. Diskuse. 15. Hlasování o návrhu usnesení. 16. Závěr valné hromady.

V Budišově 27. 5. 2020 Ing. Ludmila Jelínková předsedkyně Horácka - ekologického mikroregionu