Přeskočit na hlavní menu Přeskočit na obsah
Přeskočit navrch stránky Přeskočit na konec obsahu

Prohlášení o přístupnosti

EWORKS.sk s.r.o. (provozovatel projektu "Moderní Obce") má zájem zajistit přístupnost každého webového sídla v souladu se zákonem č.j. 95/2019 Sb. o informačních technologiích ve veřejné správě a příslušnými prováděcími předpisy v rozsahu podmínek podle směrnice (EU) 2016/2012.

Správa obsahu webového sídla je ale v kompetenci obce/města, proto není ze strany technického provozovatele možné zajistit 100% soulad obsahu se zákonem.

Stav souladu


Toto webové sídlo je v částečném souladu se zákonem č.j. 95/2019 Sb. o informačních technologiích ve veřejné správě a příslušnými prováděcími předpisy v rozsahu podmínek podle směrnice (EU) 2016/2012 vzhledem k prvkům nesouladu uvedeným níže.

Webová stránka je přizpůsobena standardu Blind Friendly Web.

Při vytváření stránky byly dodrženy následující body:

  1. Grafické objekty použité k ovládání stránky mají definovanou textovou alternativu
  2. Obsah stránky je dostupný i bez použití skriptů, appletů, obrázků nebo kaskádových stylů
  3. Stránka používá bez-tabulkový layout
  4. Stránka nepoužívá klikatené mapy
  5. Barvy pozadí a popředí jsou dostatečně kontrastní, tak by vždy získaly hodnocení AAA
  6. Elementy, které obsahují text standardní velikosti, zároveň neobsahují pozadí, které by snižovalo jejich kontrast.
  7. Kód stránky se v rámci možností snaží co nejvíce přiblížit standardu HTML 5.
  8. Na webové stránce nekmitá nic rychleji než jednou za sekundu
  9. Prvky které tvoří nadpisy a seznamy jsou korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu
  10. Formulářové prvky mají výstižný název


Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno 1.1.2020.

Vyhodnocení souladu webového sídla s požadavky zákona č.j. 95/2019 Sb. o informačních technologiích ve veřejné správě a příslušnými prováděcími předpisy v rozsahu podmínek podle směrnice (EU) 2016/2012 bylo provedeno samohodnocením.

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k přístupnosti webového sídla, neváhejte nás kontaktovat na adrese info@moderniobce.cz.